Reklamační řád - Inlinepro.cz

Košík je prázdný.

Vyhledávání

Sphere card

REKLAMAČNÍ ŘÁD

Úvodní ustanovení

Reklamační řád obsahuje informace pro zákazníka při uplatňování reklamace zboží, koupeného v internetovém obchodě Inlinepro.cz

Odpovědnost za vady zboží, záruka

Na prodávané zboží se vztahuje záruka podle záručních podmínek uvedených v záručních listech jednotlivých výrobků, nebo na příslušný dodacích listech, daňových dokladech a fakturách. Minimální záruční lhůta je 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet od převzetí věci kupujícím. V případě výskytu vady předmětu plnění, na kterou se vztahuje záruka, kupující přednostně uplatňuje zajištění opravy přímo u nejbližšího autorizovaného střediska provádějícího záruční opravy daného výrobku. V případě, že není možné zajistit opravu tímto způsobem, zajistí opravu prodávající. Seznam servisních středisek je obvykle uveden v záručním listu nebo na samostatné příloze. V případě, že tento seznam není uveden, prodávající na požádání kupujícího sdělí adresu na nejbližší autorizované servisní středisko.

Minimální záruční doba

Délka záruční doby je standardně 24 měsíců, neposkytuje-li výrobce záruku na delší dobu. V případě, že je na produkt poskytována delší záruční doba, její délka je uvedena na faktuře nebo dodacím či záručním listu. Záruční doba začíná běžet od převzetí věci kupujícím. Dojde-li k výměně věci, začne běžet záruční doba znovu od převzetí nové věci.

Záruční podmínky

V případě, že kupující obdrží vadné, nefunkční či poškozené zboží, oznámí zjištěné vady co nejdříve prodávajícímu e-mailem na adresu info@inlinepro.cz, nebo písemně na adresu prodávájícího, nejpozději však do 14 pracovních dnů. Zboží zašlete kompletní tak, jak jste jej převzali. V případě poškozením zboží při přepravě je kupující povinen sepsat s dopravcem protokol o vzniklé škodě a neprodleně o této skutečnosti informovat prodávajícího.

Zákazníkovi doporučujeme předložit reklamované zboží čisté, zbavené všech nečistot a hygienicky nezávadné. Společnost JB Sport je oprávněna odmítnout převzít k reklamačnímu řízení zboží, které nebude splňovat výše uvedené zásady obecné hygieny (Vyhláška 91/1984 Sb., o opatřeních proti přenosným nemocem).

Nárok na reklamaci nelze uplatnit v následujících případech:

  • Porušením ochranných pečetí a nálepek, pokud na výrobku jsou.
  • Neodbornou instalací, zacházením či obsluhou, použitím, které jsou v rozporu s uživatelskou příručkou.
  • Používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry parametrům uvedeným v dokumentaci.
  • Zboží bylo poškozeno živly.
  • Zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci.
  • Zboží poškozené zapojením do sítě neodpovídající příslušné ČSN.

Reklamace zboží

Reklamace zboží se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, zákona č. 40/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a zákonem o ochraně spotřebitele č. 634/1992 Sb. a je nedílnou součástí obchodních podmínek.. V případě zjištění neodstranitelné vady zboží bude zboží vyměněno za stejný kus a v případě jeho nedostupnosti bude kupujícímu zpět vrácena zaplacená kupní cena zboží.

Jak postupovat při reklamaci

Reklamované zboží zašlete na adresu:

JB Sport
Dlážděná 3, 110 00 Praha 1

  • Zboží je třeba zabalit tak, aby obal dostatečně bránil poškození reklamovaného výrobku i jeho obalu během přepravy. V případě poškození zboží při přepravě musí být reklamace řešena z dopravcem.
  • K reklamovanému zboží přiložte průvodní dopis s popisem závady, záruční list a kopii daňového dokladu nebo faktury.
  • Zboží je třeba zaslat kompletní, reklamace pouze poškozené části není možná.
  • Pro případ nutnosti vrácení peněz, uveďte prosím v průvodním dopisu číslo bankovního účtu. Peníze složenkou nevracíme.

O přijetí reklamace Vás budeme informovat nejpozději 3 dny od data jejího doručení.

Oprávněnost reklamace bude posouzena výrobcem, v některých případech dovozcem zboží, který následně vydá své písemné stanovisko. O výsledku reklamace Vás budeme informovat v zákonné lhůtě 30 dní od přijetí reklamace.

Oprávněná reklamace bude řešena zasláním opraveného výrobku, nového kusu nebo vrácením kupní ceny kupujícímu. Peníze budou zaslány převodem na bankovní účet uvedený v průvodním dopise, a to nejpozději do 14 pracovních dnů od vyřízení reklamace.

Nejste přihlášen(a).
Nezapomeňte se přihlásit
nebo zaregistrovat.

Přihlásit se

Infolinka

Váš
prodejce

tel.: +420 224 210 909
mobil.: +420 739 428 367
email: info@inlinepro.cz
fax: +420 224 210 951
IČ: 14891981
DIČ: CZ14891981

Naše poštovné

Dobírkou: 130 Kč

Při objednávce nad 5000 Kč doprava ZDARMA
Více informací
Get Adobe Flash player
Facebook

Nejprodávanější

Brzda - K2

199 Kč

Botička

55 Kč

Roller Skater

990 Kč

Doporučujeme | Dámské brusle | Pánské brusle | Obchodní podmínky | Reklamační řád | Ochrana osobních údajů | Ceník poštovného

Člen rodiny obchodních domů ShopPro

Mapa stránek | Přidat do oblíbených | Poslat emailem

Cognito | Prozraďte světu, kdo jste

TOPlist